Branş Aktivitelerimiz

BRANŞ AKTİVİTELERİMİZ

Modern çağın gereğine uygun olarak gerek ileriye yönelik ihtiyaçlarına ışık tutacak ilgi alanlarını belirleme motor becerilerini destekleme ve el-göz koordinasyonu sağlamaya yardımcı olacak kulüp çalışmalarımız okulumuz da haftada bir gün uzman kişiler tarafından yapılır.

RESİM

 • Çocuk, yaptığı resim ile adeta kendisinin bir parçasını yansıtır.
 • Olaylar hakkında duygu, düşünce ve görüş biçimlerini dile getirir.
 • Çocuğa düşünce dilini yansıtmayı öğretir.
 • Her çocuk herhangi bir engelleme olmaksızın yeteneklerini geliştirir, üreticiliğini resimle çok güzel yansıtabilir.
 • Yapılan resim, çocuğun düşünmesini, duymasını, algılamasını ve çevresine karşı tepkilerini çok güzel yansıtır.
 • Çocuğun büyüme süreci hakkında bize bilgiler verir.
 • Resim çalışmaları, çocuğu ben merkezi olmaktan uzaklaştırıp, biz merkezli düşünmeye iter.
 • Kendi yeteneklerini ve deneyimlerini ortaya koyma fırsatı verir.
 • Duygu ve düşüncelerini ifade ederek kavramlar geliştirir.
 • Estetik duyarlılığa ve ince ruhlu olmaya onu iter.

YOGA

 • Sağlıklı ve esnek bir beden, dengeli akıl ve ruh yapısına kavuşurlar.
 • Bağışıklık sistemleri kuvvetlenir, hastalıklara karşı daha dirençli hale gelirler. -Beynin her iki tarafını eşit ve dengeli kullanmayı öğrenirler.
 • Zarar vermemeyi, doğru olmayı, empatiyi ve sevgiyi öğrenirler.
 • Takım çalışması, özgüven, birlikte hareket etme, liderlik, özgürlük ve yaratıcı gelişim gibi değerlerle tanışırlar.
 • Birçok şeyi yepyeni ve yaratıcı bir bakış açısıyla öğreten yoga, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirir, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlar.
 • Doğa, hayvan ve bazı şekilleri taklit ederek uygulandığı ve çeşitli hikayelerle desteklendiği için hem öğretici hem de son derece keyiflidir.

MÜZİK

 • Çocuğun duyularını geliştirir. Çocuk dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazanır.
 • Şarkı söylerken yeni sözcükler ve cümle kalıpları öğrenir bunları tekrar ederken düzgün konuşmayı benimser ve dili gelişir.
 • Duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar, müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüştürülebilir.
 • Estetiğe yönelir ve çevresine karşı duyarlı olur.
 • Yaratıcılığı güdülenir, esnekliği artar ve yeni deneyimlere yönelir.
 • Sesini, kulağını ve zevkini geliştirir. Doğru duymayı, denetlemeyi ve kullanmayı, güzel müziği ayırt etmeyi öğrenir.
 • Çalgı ve çalgı olarak kullanılabilecek oyuncakları kullanırken, müzik eşliğinde hareket ederken, koordinasyonu, küçük ve büyük kasları gelişir, bu da fiziksel ve psiko-motor gelişimini olumlu yönde etkiler.