Hakkımızda

Hayata atılan ilk ve en büyük adım okul öncesi eğitimde başlar. Bu geçiş onlar için sıkıntısız ve kolay olmalıdır. İşte tam bu noktada da Masal Dünyası Anaokulu çocuklarımızı en iyi şekilde hazırlamak için en sevdikleri şey olan oyun ile birlikte kazanmaları gereken becerileri onlara kazandıran, 3 yaştan 6 yaş hazırlık sınıfına kadar çocukları bilişsel, sosyal, psikomotor, duygusal ,dil alanlarında destekleyip, geliştiren bir kurumdur. Uzman kadrosuyla, çocukların kendi yeteneklerini geliştirmeleri, becerilerini arttırmaları konusunda onlara yol gösterip, yardımcı olur. Onları kendine güvenen, kendini ifade edebilen, özgürce sorgulayıp, çözüm arayan, kendini ve diğerini anlayıp, onlara saygıyla yaklaşan, erdemli ve yaş düzeyine uygun gelişim gösteren bireyler olmalarını sağlar. Her çocuk kendi dünyası ile özeldir. Öğrencilerin yaş, ilgi ve gelişimleri doğrultusunda hazırlanan eğitim programı uygulanmaktadır.

Ekibimiz Okul öncesinin sihirli sözcüğü oyun ile pozitif ve bilimsel yaklaşmanın önemini bilen çocuk gelişimi konusunda uzman eğitimciler ve branş öğretmenleriyle yaş gruplarına uygun eğitim vermektedir.

masal-dunyasi-okul-binasi
masal-dunyasi-okul-binasi2

Amacımız

Anaokulumuzda öğrencilerin karşılaştıkları problemler üzerinde işbirliğine dayanarak ortaklaşa çalışmalar yaparak, disiplinler arası ilişkileri görebilmelerini sağlayan öğretmenin de bu çalışmalara rehberlik ettiği, ürünün ve sürecin birlikte değerlendirildiği  öğrenmeyi uyguluyoruz.

Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Vizyonumuz

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı desteklyen, tercih edilen bir kurum olmaktır.

Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yapmalarına olanak tanıma.

Çocukların, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,

Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise teşvik edici bir görev üstlenmesini sağlayan

Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası,sanat odası, müzik odası,bale-dans gibi alanlar oluşturabilen,

Uluslararası standartlarda, ses düzeni, havalandırma, güvenlik, temizlik ve oyun sahaları sunan, çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan, çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,

Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir okul olmaktır.