İngilizce Eğitimi

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Çocuklarımız, yabancı dil öğrenme kaygısı olmadan doğal ortam içerisinde eğlenerek öğrenirler.

İngilizce derslerimizin en önemli amacı; keyifli ve eğlenceli bir şekilde öğrenmeye ilk adımı atmak. Bir diğer hedefimiz; çocuklara iletişim kurabilme ve kendilerini kolaylıkla ifade edebilmede yardımcı olmak. Son olarak, dinleme ve konuşma gibi ana becerilerini geliştirip, gelecek yıllar için yabancı dil edinimlerine bir alt yapı hazırlamaktır. Okul öncesi dönemde İngilizce eğitiminin çocuk üzerindeki önemi şu şekilde sıralanabilir;

  • Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.
  • Okul öncesi çocuklar daha çok oyun benzeri faaliyetler yardımı ile öğrenirler. Bir yetişkinin eşliğinde yapılan etkinliklerde yer alarak dili öğrenmeye istekli hale gelirler. Önce faaliyeti anlar, daha sonra da yetişkinin konuştuğu dilden anlam çıkarırlar.
  • Çocukların İngilizceyi günlük hayatlarıyla özdeşleştirmek için daha çok imkânları vardır. Okul programları buna uygun oluşturulduğunda, zihinleri bir yetişkin kadar çok bilgiyle dolmadığından öğrendiklerini daha kolay akıllarında tutabilirler. Dil öğrenirken bir yetişkin gibi strese girmezler.
  • Küçük yaşlarda ikinci bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde üçüncü, dördüncü dili öğrenmeye çalıştıklarında aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede, sadece ana dilini bilen bir çocuğa oranla yeni dil öğrenme yetenekleri daha gelişmiş olur.
  • Dili öğrenirken kendiliğinden öğrenen çocukların diğer çocuk ve yetişkinlere göre dil telaffuzları daha iyi olur. Ayrıca yabancı dile ve dili konuşan kültüre karşı yüksek duyarlılık gösterirler.