Yaş Gruplarımız

Yaş Gruplarımız

Okulumuzda bulunan 24-72 ay arası çocuklar yaş gruplarına göre ayrılmış olup ,kendileri için düzenlenmiş programlar çerçevesinde eğitim görürler

3 yaş (Oyun Grubu )

Öğrenme kapasitesinin çok yüksek olduğu bu dönemde özellikle dil gelişimi ve sosyal gelişimi ön planda tutarak hazırlanan bir program uygulanır.

4 yaş

Bu yaş grubunun en büyük özelliği meraktır. Dört yaşına gelen çocuklarda kişisel oyunlardaki ilgi, grup oyununa çevrilir. Artık arkadaşsız bir oyunun hiçbir önemi yoktur.

5 yaş

Çocukluğun Altın Çağı olan bu dönemde, iletişim, paylaşma, işbirliği ve benlik algısını geliştiren eğitim programı uygulanır.

6 yaş

Akademik alt yapının oluşturulduğu bu dönem, çocuğun ilköğretime uyumunu kolaylaştıracak, ön becerileri kazandırmaya yönelik çalışmaları içerir.